FOTOKOPIRNICA KOD SAOBRAĆAJNOG FAKULTETA

 NAJNIŽE CENE U OKRUŽENJU BRZA USLUGA SVE ZA SAOBRAĆAJNI FAKULTET

FORMAT 12


OSNOVNE USLUGE

KOPIRANJE - ŠTAMPANJE - SKENIRANJE - BESPLATNE INTERNET USLUGE - PREKUCAVANJE TEKSTA
KORIČENJE - MEKI, TVRDI POVEZ, SPIRALA (PLASTIČNA I ŽIČANA) PLASTIFIKACIJA


IZRADA PROMOTIVNOG MATERIJALA (VIZIT KARTE, FLAJERI, POSTERI, KALENDARI)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright FOTOKOPIRNICA FORMAT 12